CBitmapButton::CBitmapButton

CBitmapButton ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CBitmapButton.

Po utworzeniu obiektu C++ CBitmapButton , wywołanie CButton::Create do utworzenia formantu przycisku systemu Windows i dołączyć go do obiektu CBitmapButton.

Omówienie CBitmapButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CBitmapButton::LoadBitmaps, CBitmapButton::AutoLoad, CBitmapButton::SizeToContent, CButton::Create

Index