CBitmapButton::AutoLoad

BOOL AutoLoad ( UINT nID, CWnd * pParent );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nID

Identyfikator formantu przycisku.

pParent

Wskaźnik na obiekt, który jest właścicielem przycisku.

Uwagi

Kojarzy przycisku w oknie dialogowym z obiektem klasy CBitmapButton , ładuje bitmap(s) przez nazwę i rozmiar przycisku, aby dopasować bitmapy.

Funkcja AutoLoad zainicjować przycisk rysowania przez właściciela, w oknie dialogowym jako przycisk Mapa bitowa. Instrukcje dotyczące korzystania z tej funkcji są uwagi do klasy CBitmapButton.

Omówienie CBitmapButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CBitmapButton::LoadBitmaps, CBitmapButton::SizeToContent

Index