CBitmap::SetBitmapDimension

CSize SetBitmapDimension ( int nWidth właściwości, int nHeight );

Wartość zwracany

Poprzednie wymiary bitmapy. Wysokość jest cy Państwa zmienną obiektu CSize , a szerokość jest w zmiennej Członkowskie cx.

Parametry

nWidth właściwości

Określa szerokość mapy bitowej (w jednostkach 0,1 milimetra).

nHeight

Określa wysokość mapy bitowej (w jednostkach 0,1 milimetra).

Uwagi

Przypisuje szerokość i wysokość na bitmapę w jednostkach 0,1 milimetra. Interfejs GDI nie używać tych wartości z wyjątkiem celu zwraca je, gdy aplikacja wywołuje funkcję Państwa GetBitmapDimension.

Omówie&nie CBitmap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CBitmap::GetBitmapDimension

Index