CBitmap::SetBitmapBits

DWORD SetBitmapBits ( DWORD dwCount, Stała void * lpBits );

Wartość zwracany

Liczba bajtów używanych przy wyznaczaniu bitami bitmapy; 0, jeśli funkcja zawiedzie.

Parametry

dwCount

Określa liczbę bajtów wskazywanego przez lpBits.

lpBits

Punkty do tablicy BAJTOWEJ , która zawiera wartości bitowe mają być kopiowane do obiektu CBitmap.

Uwagi

Ustawia bity mapę bitową do wartości bitów, podane przez lpBits.

Omówie&nie CBitmap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: SetBitmapBits

Index