CBitmap::operator HBITMAP

operatora (HBITMAP) stała;

Wartość zwracany

Jeśli pomyślne, uchwyt obiektu Windows GDI reprezentowane przez obiekt CBitmap ; inny sposób NULL.

Uwagi

Użyj tego operatora, aby uzyskać załączony Windows GDI uchwyt obiektu CBitmap . Ten operator jest operator odlewania, który obsługuje bezpośrednie użycie obiektu HBITMAP.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z obiektami graficznymi, zobacz Obiekty graficzne w Win32 Programmer's Reference.

Omówie&nie CBitmap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index