CBitmap::GetBitmapDimension

CSize GetBitmapDimension ( ) Stała;

Wartość zwracany

Szerokość i wysokość bitmapy, mierzony w jednostkach 0,1 milimetra. Wysokość jest członek cy obiektu CSize , a szerokość jest członka cx . Jeśli mapa bitowa szerokość i wysokość nie zostały ustawione za pomocą SetBitmapDimension, wartość zwracany jest 0.

Uwagi

Zwraca szerokość i wysokość bitmapy. Wysokość i szerokość są zakłada, że do wcześniej ustawione za pomocą funkcji członek SetBitmapDimension.

Omówie&nie CBitmap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CBitmap::SetBitmapDimension

Index