CBitmap::GetBitmap

int GetBitmap (Mapa BITOWA * pBitMap );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pBitMap

Wskaźnik do struktury map BITOWYCH . Nie może być ZEROWY.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby pobrać informacje o obiekcie CBitmap . Informacje te są zwracane w struktury map BITOWYCH , o których mowa w pBitmap.

Omówie&nie CBitmap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też Mapa BITOWA

Index