CBitmap::FromHandle

statyczne CBitmap * PASCAL FromHandle ( HBITMAP hBitmap );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CBitmap w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

hBitmap

Określa mapę bitową GDI systemu Windows.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CBitmap , gdy uchwyt do mapy bitowej GDI systemu Windows. Jeśli obiekt CBitmap nie jest już dołączony do uchwytu, tymczasowy obiekt CBitmap zostanie utworzona i dołączone. Ten tymczasowy obiekt CBitmap obowiązuje tylko do następnego aplikacja ma czas bezczynności w jego pętli zdarzenia, które jednocześnie wszystkie tymczasowe obiekty graficzne są usuwane. Innymi słowy jest, że tymczasowy obiekt jest tylko ważne podczas przetwarzania w jednym oknie komunikatu.

Omówie&nie CBitmap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index