CBitmap::CBitmap

CBitmap ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CBitmap . Wynikowy obiekt musi być zainicjowany z jednej z funkcji członek inicjowania.

Omówie&nie CBitmap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CBitmap::LoadBitmap, CBitmap::LoadOEMBitmap, CBitmap::CreateBitmap, CBitmap::CreateBitmapIndirect, CBitmap::CreateCompatibleBitmap, CBitmap::CreateDiscardableBitmap

Index