CAsyncSocket::OnSend

wirtualne nieważne OnSend ( int nErrorCode );

Parametry

nErrorCode

Ostatni błąd na gnieździe. Następujące kody błędów zastosować funkcję Państwa OnSend:

Uwagi

Wywoływany przez ram o gniazda, wywołując funkcję Państwa wysyłać dane teraz można wysyłać.

nbsp;Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Windows Sockets: gniazdo powiadomienia w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::GetLastError, CAsyncSocket::OnAccept, CAsyncSocket::OnClose, CAsyncSocket::OnConnect, CAsyncSocket::OnOutOfBandData, CAsyncSocket::OnReceive, CAsyncSocket::Send

Index