CAsyncSocket::OnReceive

wirtualne nieważne OnReceive ( int nErrorCode );

Parametry

nErrorCode

Ostatni błąd na gnieździe. Następujące kody błędów zastosować funkcję Państwa OnReceive:

Uwagi

Wywoływany przez ram do notyfikowania tego gniazda, że istnieją dane w buforze, które mogą być pobierane przez wywołanie funkcji członek Odbierz . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Windows Sockets: gniazdo powiadomienia w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::GetLastError, CAsyncSocket::OnAccept, CAsyncSocket::OnClose, CAsyncSocket::OnConnect, CAsyncSocket::OnOutOfBandData, CAsyncSocket::OnSend, CAsyncSocket::Receive

Index