CAsyncSocket::OnOutOfBandData

wirtualne nieważne OnOutOfBandData ( int nErrorCode );

Parametry

nErrorCode

Ostatni błąd na gnieździe. Następujące kody błędów zastosować funkcję Państwa OnOutOfBandData:

Uwagi

Wywoływany przez ram zgłaszania otrzymujący gniazda, że wysyłający gniazdo posiada z pozapasmowego dane do wysłania. Dane z pozapasmowego jest logicznie niezależnych kanał, który jest skojarzony z każdej pary połączonych gniazd typu SOCK_STREAM. Kanał jest zazwyczaj używana do wysyłania pilnych danych.

MFC obsługuje dane z pozapasmowego, ale użytkownicy klasy CAsyncSocket są zniechęceni do używania. Łatwiejsze sposobem jest utworzenie drugiego gniazda do przekazywania takich danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych o pozapasmowego, zobacz artykuł Windows Sockets: gniazdo powiadomienia w Visual C++ Programmer's Guide i Omówienie systemu Windows Sockets 2 i Windows Sockets programowania zagadnienia w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::GetLastError, CAsyncSocket::OnAccept, CAsyncSocket::OnClose, CAsyncSocket::OnConnect, CAsyncSocket::OnReceive, CAsyncSocket::OnSend

Index