CAsyncSocket::OnClose

wirtualne nieważne OnClose ( int nErrorCode );

Parametry

nErrorCode

Ostatni błąd na gnieździe. Następujące kody błędów zastosować funkcję Państwa OnClose:

Uwagi

Wywoływany przez ram do notyfikowania tego gniazda zamknięcie gniazda podłączone przez jego procesu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Windows Sockets: gniazdo powiadomienia w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::Close, CAsyncSocket::GetLastError, CAsyncSocket::OnAccept, CAsyncSocket::OnConnect, CAsyncSocket::OnOutOfBandData, CAsyncSocket::OnReceive, CAsyncSocket::OnSend

Index