CAsyncSocket::m_hSocket

Uwagi

Zawiera dojście gniazda dla gniazda zhermetyzowane przez ten obiekt CAsyncSocket.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index