CAsyncSocket::IOCtl

BOOL IOCtl ( długą lCommand, DWORD * lpArgument );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; w przeciwnym razie 0 i kod błędu mogą być pobierane przez wywołanie GetLastError. Następujące błędy stosuje się do tej funkcji członek:

Parametry

lCommand

Polecenie do wykonania na gniazdo.

lpArgument

Wskaźnik parametru lCommand.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek kontroli tryb gniazdo. Ten rutynowych mogą być używane na każde gniazdo w każdym Państwie. Jest używany do uzyskania lub Pobierz parametry operacyjne związane z gniazda, niezależne od Podsystem protokołu i łączności. Obsługiwane są następujące polecenia:

Ta funkcja jest podzbiorem ioctl() używane w Berkeley gniazd. W szczególności nie istnieje żadne polecenie, które jest równoważne z FIOASYNC, podczas gdy SIOCATMARK jest polecenie tylko poziomie gniazda, która jest obsługiwana.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::AsyncSelect, CAsyncSocket::Create, CAsyncSocket::GetSockOpt, CAsyncSocket::SetSockOpt

Index