CAsyncSocket::GetPeerName

BOOL Funkcja GetPeerName ( CStringamp; rPeerAddress, UINT & rPeerPort );

BOOL Funkcja GetPeerName ( SOCKADDR * lpSockAddr, int * lpSockAddrLen );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; w przeciwnym razie 0 i kod błędu mogą być pobierane przez wywołanie GetLastError. Następujące błędy stosuje się do tej funkcji członek:

Parametry

rPeerAddress

Odwołanie do obiektu CString , odbierająca kropkowane numerem adresu IP.

rPeerPort

Odniesienie do UINT , który przechowuje portu.

lpSockAddr

Wskaźnik do struktury SOCKADDR , odbierająca nazwa gniazda elementów równorzędnych.

lpSockAddrLen

Wskaźnik długość adresu w lpSockAddr w bajtach. Zwrot lpSockAddrLen argument zawiera rzeczywisty rozmiar lpSockAddr powrócił w bajtach.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać adres gniazda elementów równorzędnych, do którego podłączony jest tego gniazda.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CAsyncSocket::Bind, CAsyncSocket::Connect, CAsyncSocket::Create, CAsyncSocket::GetSock&Name

Index