CAsyncSocket::GetLastError

statyczne int GetLastError ( );

Wartość zwracany

Wartość zwracany wskazuje kod błędu dla ostatniego rutynowych Windows Sockets API wykonywane przez ten wątek.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać stan błędu dla ostatniej operacji, która nie powiodło się. Gdy funkcja określonego członka wskazuje, że wystąpił błąd, GetLastError powinna zostać wywołana do pobrania kodu błędu właściwych. Zobacz opisy funkcji pojedynczego członka dla listy kodów błędów mających zastosowanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów błędów, zobacz Omówienie systemu Windows Sockets 2 i Windows Sockets programowania zagadnienia w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  :: WSASetLastError

Index