CAsyncSocket::FromHandle

statyczne CAsyncSocket * PASCAL FromHandle ( GNIAZDO hSocket );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CAsyncSocket , lub NULL jeśli nie istnieje żaden obiekt CAsyncSocket dołączonych do hSocket.

Parametry

hSocket

Zawiera dojście do gniazda.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CAsyncSocket . Biorąc pod uwagę dojście gniazda , jeśli obiekt CAsyncSocket nie jest dołączony do uchwytu, funkcja Członkowskich zwraca NULL.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSocket::FromHandle, CAsyncSocket::Attach, CAsyncSocket::Detach

Index