CAsyncSocket::Detach

SOCKET Odłączyć ( );

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do odłączenia dojście gniazda w m_hSocket członek danych z obiektu CAsyncSocket i ustaw m_hSocket na NULL.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::Attach

Index