CAsyncSocket::CAsyncSocket

CAsyncSocket ( );

Uwagi

Tworzy obiekt pustego gniazda. Po konstruowania obiektu, należy wywołać jej funkcji składowej Utwórz tworzenie struktury danych gniazda i powiązanie adresu. (Po stronie serwera komunikatu Windows Sockets, gdy nasłuchujących gniazd tworzy gniazdo do używania w zaproszeniu akceptacji , nie zostanie wywołana Tworzenie dla tego gniazda.)

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::Create

Index