CAsyncSocket::Attach

BOOL Dołącz ( GNIAZDO hSocket, długo lEvent = FD_READ | FD_WRITE | FD_OOB | FD_ACCEPT | FD_CONNECT | FD_CLOSE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest pomyślne.

Parametry

hSocket

Zawiera dojście do gniazda.

lEvent

Maska bitowa, która określa kombinację zdarzeń sieci, w których stosowanie jest zainteresowana.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby dołączyć uchwyt hSocket do obiektu CAsyncSocket . Dojście gniazda są przechowywane w członek danych obiektu m_hSocket.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::Detach

Index