CAsyncMonikerFile

CAsyncMonikerFile zawiera funkcje umożliwiające korzystanie z monikerów asynchronicznego formantów ActiveX (dawniej formantów OLE). Pochodzące z CMonikerFile, który z kolei pochodzi od COleStreamFile, używa CAsyncMonikerFile IMoniker interfejs dostępu każdego strumienia danych asynchronicznie, łącznie ładowanie plików asynchronicznie z adresu URL. Pliki mogą być Obiekt datapath właściwości formantów ActiveX.

Asynchroniczne monikerów są używane przede wszystkim w formantów ActiveX i aplikacje internetowe zapewnienie odpowiadać interfejsu użytkownika podczas transferu plików. Przykładem tego jest użycie CDataPathProperty zapewnienie asynchronicznego właściwości formantów ActiveX. Obiekt CDataPathProperty wielokrotnie otrzymają wywołanie zwrotne do wskazania dostępność nowych danych podczas procesu wymiany długich właściwości.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach używania formantów ActiveX i asynchronicznych monikerów w aplikacji internetowych zobacz następujące artykuły w Visual C++ Programmer's Guide:

# include lt;afxole.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CMonikerFile, CDataPathProperty, asynchronicznego kontra synchroniczne monikerów w OLE Programmer's Reference w Win32 SDK

Index