CAsyncMonikerFile::OnStartBinding

wirtualne nieważne OnStartBinding ( );

Uwagi

Zastąpić tę funkcję w Twojej klas pochodnych do wykonywania akcji, gdy powiązanie jest uruchamiany. Ta funkcja zostanie wywołane przez monikera. Domyślna implementacja nie robi nic.

Omówienie CAsyncMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncMonikerFile::OnStopBinding

Index