CAsyncMonikerFile::OnLowResource

wirtualne nieważne OnLowResource ( );

Uwagi

Wywoływany przez monikera, gdy zasoby są niskie. Wywołania wykonania domyślne&GetBinding( )-gt; Abort( ).

Omówienie CAsyncMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index