CAsyncMonikerFile::GetPriority

wirtualne długie GetPriority ( ) Stała;

Wartość zwracany

Priorytet, w którym odbędzie się transferu asynchronicznego. Jedną z flag priorytet wątku standardowy: THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL, THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL, THREAD_PRIORITY_HIGHEST, THREAD_PRIORITY_IDLE, THREAD_PRIORITY_LOWEST, THREAD_PRIORITY_NORMALi THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL. Zobacz opis funkcji Windows wykonanie funkcji SetThreadPriority dla opisu tych wartości.

Uwagi

Wywołany z klienta asynchronicznego monikera jak proces wiązania rozpoczyna się otrzymywać pierwszeństwa do wątku dla operacji wiązania. GetPriority nie należy wywoływać, bezpośrednio. THREAD_PRIORITY_NORMAL jest zwracany przez Domyślna implementacja.

Omówienie CAsyncMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index