CAsyncMonikerFile::GetFormatEtc

FORMATETC. * GetFormatEtc ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do struktury systemu Windows FORMATETC dla aktualnie otwartego strumienia. Zwraca wartość NULL , jeśli monikera nie zostało związane, jeżeli nie jest asynchroniczna, lub jeśli nie rozpoczął operacji asynchronicznej.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobrania w formacie danych w strumieniu.

Omówienie CAsyncMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index