CAsyncMonikerFile::GetBinding

IBinding * GetBinding ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnika do interfejsu IBinding po rozpoczęciu transferu asynchronicznego. Zwraca wartość NULL Jeśli z jakiegokolwiek powodu przeniesienia nie można dokonać asynchronicznie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji pobrać wskaźnika do transferu asynchronicznego wiążące. To umożliwia sterowanie procesem transferu danych za pośrednictwem interfejsu IBinding , na przykład z IBinding::Abort, IBinding::Pausei IBinding::Resume.

Opis interfejsu IBinding zobacz ActiveX SDK.

Omówienie CAsyncMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index