CAsyncMonikerFile::GetBindInfo

wirtualne DWORD GetBindInfo ( ) Stała;

Wartość zwracany

Pobiera ustawienia IBindStatusCallBack. Opis interfejsu IBindStatusCallback zobacz ActiveX SDK.

Uwagi

Wywołana z klienta asynchronicznego monikera stwierdzić asynchronicznego monikera, jak chce powiązać. Domyślna implementacja ustawia wiążących się asynchronicznych, użyj nośnik przechowywania danych (strumień) i jest używany model replikacji wypychanej danych. Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz zmienić zachowanie wiązania.

Jednym z powodów temu będzie powiązać przy użyciu model replikacji ściąganej danych zamiast modelu popychania danych. W modelu danych replikacji ściąganej klient dyski Operacja powiązania i monikera zapewnia tylko danych do klienta została przeczytana. W modelu danych replikacji wypychanej monikera dyski operacja wiązania asynchronicznego i stale powiadamia klienta, gdy dostępne są nowe dane.

Omówienie CAsyncMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index