CAsyncMonikerFile::Close

wirtualne nieważne Close( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Zamknij i zwolnij wszystkie zasoby. Może być wywoływana dla plików nieotwarte lub już zamknięte.

Omówienie CAsyncMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncMonikerFile::Open

Index