CAsyncMonikerFile::CAsyncMonikerFile

CAsyncMonikerFile ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CAsyncMonikerFile . Interfejs IBindHost nie jest tworzony. IBindHost jest używane tylko wtedy, gdy można dostarczyć w otwartej funkcji członek.

Opis interfejsu IBindHost zobacz ActiveX SDK.

Omówienie CAsyncMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDataPathProperty, CAsyncMonikerFile::Open

Index