CArray::SetAtGrow

nieważne SetAtGrow ( int nIndex, ARG_TYPE newElement );
rzut ( CMemoryException );

Parametry

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0.

ARG_TYPE

Szablon parametr określający typ elementów w tablicy.

newElement

Element ma być dodana do tej tablicy. Dozwolone wartości NULL.

Uwagi

Ustawia elementu tablicy pod określonym indeksem. Tablica automatycznie rośnie w razie potrzeby (Górna granica jest dostosowana do dostosowania nowego elementu).

Przykład

/ / przykład CArray::SetAtGrow
CArraylt;CPoint, CPoint > ptArray;

ptArray.Add(CPoint(10,20));  / / Element 0
ptArray.Add(CPoint(30,40));  / / Element 1
           / / Element 2 celowo pominięte
ptArray.SetAtGrow (3, CPoint(50,60));  / / Element 3

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArray::GetAt, CArray::SetAt, CArray::ElementAt, [CArray::operator]

Index