CArray::SetAt

nieważne SetAt ( int nIndex, ARG_TYPE newElement );

Parametry

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0 i mniejsza niż lub równa wartości zwróconej przez GetUpperBound.

ARG_TYPE

Szablon parametr określający typ argumenty używane do odwoływania się do elementów tablicy.

newElement

Nowa wartość elementu ma być przechowywana w określonym położeniu.

Uwagi

Ustawia elementu tablicy pod określonym indeksem. SetAt nie spowoduje tablicy rośnie. Użyj SetAtGrow , jeśli tablica rośnie automatycznie.

Należy się upewnić, że wartość indeksu stanowi ważny pozycji w tablicy. Jeśli jest poza zakresem, następnie wersja debugowania biblioteki twierdzi.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArray::GetAt, CArray::SetAtGrow, CArray::ElementAt, [CArray::operator]

Index