CArray::RemoveAt

nieważne RemoveAt ( int nIndex, int nCount = 1 );

Parametry

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0 i mniejsza niż lub równa wartości zwróconej przez GetUpperBound.

nCount

Liczba elementów do usunięcia.

Uwagi

Usuwa jeden lub więcej elementów, począwszy od określonego indeksu w tablicy. W tym procesie zostanie wyświetlona w dół wszystkich elementów powyżej usuniętych elementów. To zmniejsza górnej granicy tablicy, ale nie zwalnia pamięć.

Jeśli próbujesz usunąć więcej elementów niż są zawarte w tablicy powyżej punktu usuwania, następnie wersja debugowania biblioteki twierdzi.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArray::SetAt, CArray::SetAtGrow, CArray::InsertAt

Index