CArray::RemoveAll

nieważne RemoveAll ( );

Uwagi

Usuwa wszystkie elementy z tej tablicy. Jeśli tablica jest pusty, funkcja nadal działa.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index