[CArray::operator]

Typ& podmiot gospodarczy []( int nIndex );

Typ podmiot gospodarczy []( int nIndex ) Stała;

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów w tej tablicy.

nIndex

Indeks elementu można uzyskać dostęp.

Uwagi

Te dolnego operatorzy są wygodne substytut funkcje SetAt i GetAt.

Pierwszy podmiot, wezwał do tablic, które nie jest Stała, można stosować na prawo (wartość) lub (l wartość) po lewej stronie instrukcji przypisania. Drugi, zwany dla tablic Stała , mogą być stosowane jedynie po prawej stronie.

Wersja debugowania biblioteki twierdzi, jeżeli indeks dolny (albo po lewej lub prawej stronie instrukcji przypisania) jest poza zakresem.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArray::GetAt, CArray::SetAt, CArray::ElementAt

Index