CArray::GetUpperBound

int GetUpperBound ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca bieżącą górną granicę tej tablicy. Ponieważ indeksy tablicy są od zera, to funkcja zwraca wartość 1 mniejszej niż GetSize.

Warunek (GetUpperBound) = –1 wskazuje, że tablica zawiera żadnych elementów.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArray::GetSize, CArray::SetSize

Index