CArray::GetSize

int GetSize ( ) Stała;

Uwagi

Zwraca rozmiar tablicy. Ponieważ indeksy są od zera, rozmiar jest większy niż największy indeksu 1.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArray::GetUpperBound, CArray::SetSize

Index