CArray::GetData

StałaTyp* (GetData) stała;

Typ* GetData ();

Wartość zwracany

Wskaźnik do elementu tablicy.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów tablicy.

Uwagi

Członkowskich tej funkcji do uzyskania bezpośredniego dostępu do elementów w tablicy. Jeśli elementy nie są dostępne, GetData zwraca wartość null.

Podczas gdy bezpośredni dostęp do elementów tablicy mogą pomóc pracuje szybciej, należy zachować ostrożność podczas wywoływania GetData; wszystkie błędy, które należy wykonać bezpośrednio wpływać na elementy macierzy.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArray::GetAt, CArray::SetAt, CArray::ElementAt

Index