CArray::GetAt

Typ GetAt ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Element tablicy obecnie w tym indeksu.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów tablicy.

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0 i mniejsza niż lub równa wartości zwróconej przez GetUpperBound.

Uwagi

Zwraca element tablicy pod określonym indeksem.

Uwaga   Przekazując wartość ujemną lub wartość większą niż wartość zwracany przez GetUpperBound spowoduje niepowodzenie potwierdzenia.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArray::SetAt, [CArray::operator], ConstructElements

Index