CArray::FreeExtra

nieważne FreeExtra ( );

Uwagi

Zwalnia pamięć dodatkową, która została przydzielona, podczas gdy tablica był uprawiany. Ta funkcja nie ma wpływu na rozmiar lub górną granicę tablicy.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index