CArray::ElementAt

Typamp; Element&At ( int nIndex );

Wartość zwracany

Odwołanie do elementu tablicy.

Parametry

TYP

Szablon parametr określający typ elementów w tablicy.

nIndex

Indeks liczba całkowita, która jest większa lub równa 0 i mniejsza niż lub równa wartości zwróconej przez GetUpperBound.

Uwagi

Zwraca wartość tymczasowej odniesienie do określonego elementu w tablicy. Jest on używany do wykonania operatorem przypisania lewej dla tablic.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też [CArray::operator]

Index