CArray::Copy

void kopii (const C&Arrayamp;src );

Parametry

src

Źródła elementy mają być kopiowane do tablicy.

Uwagi

Tej funkcji członek aby skopiować do innego elementów jedną macierz.

Wywołanie tej funkcji członek zastąpić elementy tablicy innego elementów jedną macierz.

Kopia nie zwalnia pamięć; Jednakże jeśli to konieczne, Kopia może przydzielić dodatkowej pamięci, aby pomieścić elementy kopiowane do tablicy.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArray::Append

Index