CArray::Append

int Dołącz (const C&Arrayamp;src );

Wartość zwracany

Indeks pierwszego elementu dołączonych.

Parametry

src

Źródła elementy mają być dołączane do tablicy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby dodać zawartość jednej tablicy do końca drugiego. Tablice muszą być tego samego typu.

Jeśli to konieczne, Dołącz może przydzielić pamięć dodatkową do dostosowania elementy dołączone do tablicy.

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArray::Copy

Index