CArray::Add

int Dodaj ( ARG_TYPE newElement );
rzut ( CMemoryException );

Wartość zwracany

Indeks elementu dodanego.

Parametry

ARG_TYPE

Szablon parametr określający typ argumenty odniesień do elementów w tej tablicy.

newElement

Element ma być dodana do tej tablicy.

Uwagi

Dodaje nowy element do tablicy, uprawy tablicy 1. Jeżeli SetSize zostało wykorzystane z nGrowBy na wartość większą niż 1, może zostać przyznana dodatkowa pamięć. Jednakże Górna granica wzrośnie jedynie 1.

Przykład

/ / przykład CArray::Add
CArraylt;CPoint, CPoint > ptArray;

CPoint pt(10,20);
ptArray.Add(pt);             / / Element 0
ptArray.Add(CPoint(30,40));  / / Element 1

Omówie&nie CArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArray::SetAt, CArray::SetAtGrow, CArray::InsertAt, [CArray::operator]

Index