CArchiveException

Obiekt CArchiveException reprezentuje warunek wyjątku serializacji. Klasa CArchiveException zawiera element członkowski danych publicznego, który wskazuje przyczyny wyjątek.

CArchiveException obiekty są zbudowane i wygenerowany wewnątrz funkcji członek CArchive . Dostępu do tych obiektów w zakresie połowów wyrażenie. Kod przyczyny jest niezależny od systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania wyjątków, zobacz artykuł wyjątków w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afx.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive, AfxThrowArchiveException,wyjątek przetwarzania

Index