CArchiveException::m_cause

Uwagi

Określa przyczyny wyjątek. Ten element członkowski danych jest zmiennej publicznej typu int. Jego wartości są definiowane przez typu CArchiveException wyliczone. Moduły wyliczające i ich znaczeń są następujące:

Uwaga   Te moduły wyliczające przyczyna CArchiveException różnią się od moduły wyliczające przyczyna CFileException.

Omówienie CArchiveException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index