CArchiveException::CArchiveException

CArchiveException ( int spowodować = CArchiveException::none );

Parametry

przyczyna

Zmienna typu wyliczanego, która wskazuje przyczyny wyjątek. Aby zapoznać się z listą moduły wyliczające, zobacz element danych m_cause.

Uwagi

Tworzy obiekt CArchiveException , przechowywanie wartości powodują w obiekcie. Można utworzyć obiekt CArchiveException na stercie i zgłoś je samodzielnie lub niech funkcja globalna AfxThrowArchiveException obsługi to dla Ciebie.

Nie używać tego konstruktora, bezpośrednio; Zamiast tego wywołania funkcji globalnej AfxThrowArchiveException.

Omówienie CArchiveException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index