CArchive::WriteString

void WriteString (LPCTSTR lpsz );
rzut (CFileException);

Parametry

lpsz

Określa wskaźnik do buforu zawierające ciąg zakończony wartością zerową tekstu.

Uwagi

Członkowskich tej funkcji do zapisu danych z buforu do pliku skojarzone z obiektem CArchive . Kończącego znaku null ('\0') nie jest zapisywany w pliku; ani są przełamane automatycznie zapisywane.

WriteString zgłasza wyjątek w odpowiedzi na kilka warunków, w tym stan dysku pełna.

Zapis jest również dostępna, ale raczej niż kończącym się znakiem null, zapisuje żądana liczba bajtów w pliku.

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::Write, CArchive::Read, CArchive::ReadString, CFileException

Index