CArchive::WriteObject

nieważne Funkcji WriteObject ( const CObject * pOb );
rzut ( CFileException, CArchiveException );

Parametry

pOb

Stała wskaźnik do obiektu są przechowywane.

Uwagi

Przechowuje określonego CObject archiwum.

Ta funkcja nazywa się zazwyczaj poprzez dodanie do CArchive (lt; <) operatora przeciążony dla CObject. Funkcji WriteObject, z kolei wywołuje funkcję Serialize zarchiwizowanych klasy.

Aby włączyć archiwizację należy użyć makra IMPLEMENT_SERIAL . Funkcji WriteObject zapisuje nazwę klasy ASCII do archiwum. Tą nazwę klasy jest potwierdzone później podczas procesu ładowania. Specjalny system kodowania zapobiega zbędnemu powielaniu nazwy klasy dla wielu obiektów klasy. System ten zapobiega również nadmiarowe przechowywania obiektów, które są cele więcej niż jeden wskaźnik.

Dokładnej identyfikacji obiektu, metody (łącznie z obecności nazwa klasy ASCII) kodowania jest szczegółowa implementacja i można zmienić w przyszłości wersji biblioteki.

Uwaga   Zakończenie tworzenia, usuwania i aktualizowania wszystkich obiektów przed rozpoczęciem zarchiwizować je. Twoje archiwum zostanie ulec uszkodzeniu, jeśli wymieszać archiwizacji o modyfikacji obiektu.

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CArchive::ReadObject

Index