CArchive::WriteClass

void WriteClass (const CRuntimeClass * pClassRef );

Parametry

pClassRef

Wskaźnik do struktury CRuntimeClass , odpowiadający odwołania klasy wymagane.

Uwagi

WriteClass służy do przechowywania informacji wersji i klasy klasa podstawowa, podczas serializacji klasy pochodnej. WriteClass zapisuje odwołanie do CRuntimeClass dla klasy bazowej CArchive. Użyj CArchive::ReadClass aby pobrać odwołania.

WriteClass sprawdza, czy dane zarchiwizowane klasy jest zgodny z klasy runtime. Jeśli nie jest zgodny, WriteClass wygeneruje CArchiveException.

Klasa runtime należy użyć DECLARE_SERIAL i IMPLEMENT_SERIAL; w przeciwnym razie WriteClass wygeneruje CNotSupportedException.

Można użyć SerializeClass zamiast WriteClass, która obsługuje zarówno do czytania i pisania odwołania klasy.

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CArchive::ReadClass, CArchive::GetObjectSchema, CArchive::SetObjectSchema, CArchive::SerializeClass, CArchiveException, C&NotSupportedException.

Index